الگوریتم پاندا گوگل

الگوریتم پاندا گوگل

یکی از شناخته شده ترین الگوریتم های گوگل است و الگوریتم پاندا کیفیت محتوا و میزان رضایت کاربران را مورد بررسی قرار می دهد.

علت اصلی وجود این الگوریتم این است که محتوای بی کیفیت را شناسایی و با آنها مبارزه کند.

براساس این الگوریتم محتواهای کوتاه و بی ارزش دیگه نشان داده نمی شوند و نتایج جستجو برای محتواهای باکیفیت و جذاب زیاد می باشند.

برخی مسائل مهمی که الگوریتم پاندا باید روی آنها تمرکز داشته باشد:

1. محتوای کم

2. محتوای تکراری

3. محتوای بی کیفیت

4. محتوای نامعتبر

5. عدم هماهنگی عبارت جستجو با محتوا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.