معرفی شرکت

شرکت در دی ماه 1398 با هدف طراحی، تولید و توسعه نرم افزاری در بسترهای وب و موبایل شروع بکار کردیم. تیم برنامه نویسی ما همواره سعی در بهبود زیر ساخت های موجود در حوزه های گردشگری، سلامت، گردشگری سلامت، امکانات مجازی سازی یا ارتباط از راه دور را داشته است. 

مهارت های تیم توسعه سام

اعضای تیم توسعه سام

محمد رضا تناکیان
مدیر عامل

محبوبه میر صادق
طراح گرافیک

amir-jm

امیر جمالی مقدم
کارشناس سئو

نیلوفر زورقی
برنامه نویس

سینا حسینی
برنامه نویس

شقایق یوسفی
کارشناس سئو